Policy för skydd av kundtillgångar

Vår licens ålägger oss att informera kunder om vad som händer med medel som vi har innestående för din räkning i händelse av insolvens.

Vi håller kunders medel skilda från företagets medel på ett separat bankkonto för kundmedel. Medel är inte skyddade i händelse av insolvens: Ej skyddad avskiljning.

Detta uppfyller den brittiska spelmyndighetens krav på avskiljning av kundmedel. Ytterligare information om den brittiska spelmyndighetens olika kategorier gällande skydd av kundmedel finns tillgänglig på: http://www.gamblingcommission.gov.uk/for-the-public/Your-rights/Protection-of-customer-funds.aspx

Uppdaterades senast: 29/04/2019 kl 10:00 CEST.

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play