ESSA

Betway är medlem i European Sports Security Association (”ESSA”), en organisation som övervakar udda spelmönster och misstänkta fall av manipulation av evenemang. Inom ramarna för det här medlemskapet deltar Betway i deras varningssystem som ska upptäcka sådana spelbeteenden.

Om Betway erhåller en varning förbehåller sig Betway rätten att med absolut beslutsrätt:

(i) ställa in utbudet av ett evenemang eller en serie av evenemang på någon av sina marknader
(ii) ställa in eller försena betalningar för ett evenemang eller serie av evenemang på alla sina marknader tills evenemangets eller serien av evenemangens integritet kan fastställas genom respektive sportfederation via ESSA.

Skulle ESSA fastställa att ett, eller en serie av, evenemang aktivt har manipulerats har Betway rätten att helt med egen beslutsrätt och med respektive sportmyndighet stryka spel som placerats på sådana evenemang, antingen av en av ESSA identifierad individ som förfogat över insiderkunskap eller -information, eller från en annan person som enligt Betway rimligen kan anses ha en förbindelse med denna person och handlar gemensamt med den eller på något sätt är involverad med denna person.

Senast uppdaterad: 07/05/2019 kl. 16:26.

 

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play