I.B.A.S

Vilka är IBAS?

The Independent Betting Adjudication Service (IBAS) grundades 1998 och agerar som en opartisk adjudikator om en tvist skulle uppstå mellan en spelleverantör och kunden. IBAS är en oberoende tvistlösningstjänst för kunder i händelse av att en tvist inte kan lösas till kundens tillfredsställelse genom användande av operatörens egna klagomålsförfarande. Betway är en registrerad IBAS-operatör.

Hur fungerar IBAS upphandlingsförfarande?

Vid mottagandet av en tvist, kontrolleras den först om den anses äkta eller inte, sedan skickas tvisten vidare till en panel för prövning.

En prövning av IBAS består av tre olika stadier:

1. Bedömning av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet; sedan
2. Val av axiom som styr dessa omständigheter; och slutligen
3. Bestämma grunden för avveckling

När upphandlingsförfarandet anses klart, kommer panelen utfärda en dom som sker i skriftlig handling och som sedan skickas till både kunden och operatören. Den kommer förklara panelens anledningar till avgörandet samt ange panelens slutsatser och hur frågan ska lösas.

Är IBAS verkställbara?

IBAS beslut är bindande för alla parter i tvisten och innehåller IBAS hantering av tvisten och dess skyldighet enligt villkoren som ingåtts mellan kund och operatör. 

Vad är IBAS löften?

1. Att garantera opartiskhet och rättvisa för båda parter;
2. Att se på varje enskilt fall oberoende;
3. Att döma varje fall utifrån sina egna meriter, med hänsyn till operatörens regler;
4. Att hantera ett omfattande och uppdaterat register över spelbolag, som medlemmar har förklarat sin avsikt att följa IBAS beslut om tvister;
5. Att upprätthålla en expertpanel (utan koppling till spelbranschen) som har nödvändig erfarenhet och förståelse för att ge auktoritativ skiljedom;
6. Att ge lämplig uppmärksamhet för alla tvister; och
7. Att säkerställa sekretess när det gäller all kommunikation vid alla tidpunkter under skiljedomsförfarandet.

Hur kontaktar jag IBAS?

Innan du fyller i bedömningsformuläret, rekommenderas du att läsa IBAS fallstudier där ett antal fall listas som kan gälla för din situation och kan bidra till att klargöra ditt fall innan du fortsätter till prövning.

Telefon: +44 20 7347 5883 (på engelska)
Fax +44 20 7347 5882
Webbplats: http://www.ibas-uk.com/
E-post: adjudication@ibas-uk.co.uk

Bedömningsform: http://www.ibas-uk.com/adjudicationForm.php

Var vänlig notera att IBAS endast prövar en tvist när:

(a) Operatören har en operativlicens från Gambling Commission och tvisten gäller en insats som omfattas av lagstiftningen i England och Wales eller Skottland; IBAS kan i eget gottfinnande ta itu med tvister som uppstår i andra jurisdiktioner; och
(b) Ett verkligt dödläge råder mellan kund och operatör

Senast uppdaterad: 07/05/2015 kl. 15.28

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play